Andere blogitems:

Graag meer items lezen? Kies hieronder eentje uit:

Google AdWords: Adverteren op merknamen

Door i-desire.nl op 5 August 2010, 14:12

Google biedt adverteerders de mogelijkheid om zoekwoorden uit te zoeken. Op basis hiervan worden hun advertenties in de kolom met gesponsorde links weergegeven. In Europa zorgde dit voor discussie rond de vraag wie precies handelsmerken mag gebruiken als zoekwoorden voor advertenties. Wij zijn altijd van mening geweest dat gebruikers het beste gediend zijn met de meest relevante en informatieve advertenties. Ook hebben gebruikers er baat bij dat ze naar aanleiding van hun zoekopdrachten zoveel mogelijk informatie krijgen gepresenteerd.

We hebben onze mening verdedigd in een reeks van rechtszaken die uiteindelijk hun weg vonden naar het Europese Hof van Justitie (EHvJ), dat eerder dit jaar onze positie in grote lijnen onderschreef. Het EHvJ oordeelde dat Google geen inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht door adverteerders in staat te stellen om te bieden op zoekwoorden die overeenkomen met de handelsmerken van derden. Het hof was verder van mening dat adverteerders hun advertenties op basis van handelsmerken van derden mogen laten weergeven.

Vandaag kondigen we daarom een belangrijke wijziging van ons advertentiebeleid ten aanzien van handelsmerken aan. Bedrijven die in Europa op Google adverteren mogen nu handelsmerken als zoekwoorden gebruiken. Als een gebruiker nu bijvoorbeeld op de merknaam van een televisiefabrikant zoekt, kan deze relevante en nuttige advertenties te zien krijgen van resellers, recensiewebsites en tweedehandswinkels, evenals advertenties van andere fabrikanten.

Ons nieuwe beleid is van kracht vanaf 14 september 2010. Hiermee brengen we ons handelsmerkbeleid voor Europese landen in overeenstemming met ons beleid in de meeste andere landen ter wereld waarin we actief zijn. Adverteerders in de Verenigde Staten en Canada zijn al sinds 2004 in staat geweest om handelsmerken van derden als zoekwoord te gebruiken. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland was dit sinds 2008 mogelijk, en in een groot aantal andere landen sinds mei 2009. Een volledig overzicht van landen waarin we dit merkbeleid reeds voeren is hier te vinden.

Om het gebruik van een handelsmerk toe te staan in advertenties zelf, hebben we de rechtstreekse toestemming van de eigenaar van het handelsmerk nodig (of van de contactpersoon voor handelsmerkklachten die de eigenaar heeft opgegeven). De eigenaar van het handelsmerk moet hiervoor de toestemming geven aan uw AdWords-account via ons online toestemmingsformulier.

Merken maken deel uit van ons dagelijks leven en onze cultuur. Ze helpen ons om producten en diensten te identificeren waar we mogelijk naar op zoek zijn. Voor bedrijven vormen merken een onmisbaar hulpmiddel om hun producten en diensten te promoten en te verkopen. Bovendien hebben mensen respect voor merken.

Als een eigenaar van een merk van mening is dat een Europese advertentie van een derde partij die op basis van zijn handelsmerk wordt weergegeven verwarring wekt bij gebruikers met betrekking tot de herkomst van de geadverteerde goederen en diensten, kan de eigenaar van het merk een klacht bij Google indienen via het klachtenformulier. Indien Google eveneens van mening is dat de desbetreffende advertentie voor dergelijke verwarring onder gebruikers zorgt, zal de advertentie uit de lucht worden gehaald.

Naar onze mening zijn gebruikers intelligent genoeg om het verschil tussen de meeste advertenties te ontwaren en om te achterhalen van wie advertenties afkomstig zijn en wat ze precies inhouden. En volgens ons is meer relevante informatie beter dan minder relevante informatie. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat gebruikers baat moeten hebben bij advertenties. Om deze reden proberen wij ervoor te zorgen dat advertenties op Google relevant en nuttig zijn. Naar onze mening ondersteunt ons beleid dit principe volledig.

Bron: Google

Delen
eye-date.com Koptelefoons.nl Breutjes & Zo Raven for Kids Foundation Coolblue B.V.