ITxx

Drupal, Back-end

ITxx

Deze website is gemaakt in Drupal 8. We hebben hier de back-end voor ingericht zodat er een duidelijk stramien is hoe de content kan worden ingevoerd. In combinatie met Composer en Drush ontstaat een overzichtelijk geheel.

Opdrachtgever: iValue